Основно училище" Васил Априлов"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
бул."Липник"№78
Русе, Русе, Русе
Директор: Гергана Тодорова Григорова
Лице за контакт: Гергана Тодорова Григорова

Български език и литература

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература 3 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература 4 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература 5 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Математика 3 клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Математика 4 клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
123

Български език и литература 2а клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 3а клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 3б клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 4б клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 6 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 9.6.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 7 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 9.6.2018 г.
Подробна информация
123

Български език 5 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Математика 3 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Математика 4 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Математика 7 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Математика 8 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 5.6.2017 г.
Подробна информация

Футбол

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация
123

Български език и литература 3б клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 4а клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 4б клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 5 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 9.6.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература 7 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 9.6.2018 г.
Подробна информация

Математика 2б клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 21.5.2018 г.
Подробна информация
1234
Елия Антонова Андреева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 088401985
Елеонора Георгиева Миланова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884906499
Грета Стефанова Ганева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882713683
Катя Петрова Костадинова- Николова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882555961
Маринка Иванова Циркова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882753056
Милена Генчева Илиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898583233
Корнелия Николова Петкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882555964
Ирена Иванова Серафимова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888945636
Невяна Стоянова Николова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882555974
Миглена Кирилова Кинчева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884904320
Денка Иванова Панова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882524071
Мариян Красимиров Крумов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882555969
Живка Маринова Драганова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882555975
Димитричка Данаилова Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882081529
Радка Великова Данчовска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889149796
Милена Костадинова Тодорова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882752795
Венелин Ценков Антонов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882046715
Румяна Вълчева Маркова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884905789
Лидия Георгиева Пенчева-Цанева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882555958
Невяна Методиева Стойкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887613283
Диана Миткова Поптонева
Образование: Висше, Месторабота: Елит Д моделс
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888309569
Липсва публикувана информация.

 • Директор

  Гергана Тодорова Григорова

  Тел: 841424
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Гергана Тодорова Григорова

  Тел: 84 14 25
  Електронна поща: [email protected]