Основно училище "Христо Ботев"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
ул."Петър Богдан" №48
Пловдив, Раковски, Раковски
Директор: Кремена Ангелова Алексиева
Лице за контакт: Мария Иванова Домовчийска

Занимания по математика за VІ клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Аз и живия свят - А

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Познания за Земята
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 5.6.2017 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Волейбол

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Пътешествия по континенти

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Езикът и словото в света на моето хоби

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Пиша красиво

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12345

Азбукарче

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Детство мое

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 1.6.2018 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

С азбуката за ръка

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Четенето е забавно

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Играя и уча английски език

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 1.6.2018 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

В чудния свят на българската реч

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
123456

Занимания по математика в VІ клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Пиша красиво

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Азбуката познаваме - пишем, четем и се забавляваме

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Аз мога повече

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература в ІV клас - В

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература в ІІІ клас - В

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 5.12.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12345

Смятам и се забавлявам

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Многознайковци - Б

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 1.6.2018 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Многознайковци - А

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 1.6.2018 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Обичам българската реч

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Многознайковци - В

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 1.6.2018 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Сръчни ръце

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
123456
Анна Райкова Койрушка
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: pavanna135@abv.bg, Телефон: 0897993387
Стоянка Дончева Манчева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: donika_m@mail.bg, Телефон: 0888462988
Петър Йозов Земярски
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: po6oo@abv.bg, Телефон: 44- 68
Мария Стефанова Котова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: mimisy@mail.bg, Телефон: 0898758769
Мария Ангелова Антонова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: antonovamariya@abv.bg, Телефон: 0894710687
Росица Кирилова Изевкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: rizevkova@abv.bg, Телефон: 0894296069
Даниела Николова Говедарска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: dg3dg@abv.bg, Телефон: 0884964321
Павлина Генова Плачкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: pavlina_70@abv.bg, Телефон: 0878642003
Мая Генова Драгоева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: maq_dragoeva@abv.bg, Телефон: 0888064640
Лиляна Венкова Кисова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: kisova6@abv.bg, Телефон: 0899923323
Веселина Милкова Гаджева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: vessy123@abv.bg, Телефон: 0899445761
Снежана Ангелова Царова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: snejence@abv.bg, Телефон: 0895524514
Валентина Иванова Иванчева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: feodora@abv.bg, Телефон: 0884768588
Невена Иванова Ружина
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: nikea78@abv.bg, Телефон: 0899797779
Венелин Георгиев Чернашки
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: vchernashki@abv.bg, Телефон: 0897632725
Мариана Илиева Терзийска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: marianate@abv.bg, Телефон: 0896851148
Елена Стоянова Земярска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: lionaa@abv.bg, Телефон: 0894797700
Ивелина Милкова Масалджийска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: ivelina.masaldzhiyska@abv.bg, Телефон: 0893275577
Ивана Йосифова Лесова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: ikisova@abv.bg, Телефон: 0887341915
Янка Георгиева Арлашка
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: qnka__@abv.bg, Телефон: 0895744022
Тинка Венкова Романова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: tromanova@abv.bg, Телефон: 0897517103
Галина Георгиева Иванчева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: galiaivancheva@abv.bg, Телефон: 0895232275
Ана Йосифова Йовчева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: annie.yovcheva@gmail.com, Телефон: 0893547575
Пена Иванова Хамбарлийска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: ou_botew@abv.bg, Телефон: -
Камелия Крумова Чолакова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: kamiros@mail.bg, Телефон: 0889099128
Ана Петрова Боргоджийска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: usmivka1974@abv.bg, Телефон: 0895413704
Петър Стефанов Кривчев
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: petio2008@abv.bg, Телефон: 0897315112
Ангелина Кирилова Генчева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: ang.gencheva@abv.bg, Телефон: 0889140638
Мария Йосифова Ряпова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: usi1973@abv.bg, Телефон: 0897032453
Ана Петрова Чавдарова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: ani_chav@abv.bg, Телефон: 0897854752
Боряна Янкова Гиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: borqnagieva@gmail.com, Телефон: 0898242917
Мария Милкова Чепишева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: maria.chepisheva@abv.bg, Телефон: 0893003440
Невена Александрова Бодушка
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: nevena_bod@abv.bg, Телефон: 0897967629
Ана Станкова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Електронна поща: anito_100@abv.bg, Телефон: 0883301118
Мария Венкова Пенсова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" гр.Раковски
Електронна поща: maria_pensova@abv.bg, Телефон: 0898943523
Мария Недялкова Лесова - Зенкова
Образование: Висше, Месторабота: свободна професия - адвокат
Електронна поща: maria_n_l@abv.bg, Телефон: 0888604577
Мария Александрова Чепишева
Образование: Висше, Месторабота: Каритас Витания
Електронна поща: m.chepisheva@vitania.caritas.bg, Телефон: 0886399115
Татяна Серафимова Бакова
Образование: Висше, Месторабота: Община Раковски
Електронна поща: tatiana_bakova@abv.bg, Телефон: 0895786228
Мария Иванова Домовчийска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Ботев" гр.Раковски
Електронна поща: mizevkova@abv.bg, Телефон: 0899641192

 • Директор

  Кремена Ангелова Алексиева

  Тел: 0884044334
  Електронна поща: ou_botew@abv.bg

  Лице за контакт

  Мария Иванова Домовчийска

  Тел: 0884010340
  Електронна поща: ou_botew@abv.bg