Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов"

Тип: Професионална гимназия, Професионална гимназия
ул. "Раковска"1
Бургас, Поморие, Поморие
Директор: Димитър Димов Гильов
Лице за контакт: Валентина Михова Георгиева

Клуб здравословно хранене и здравословен начин на живот

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Хранене и здраве
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Млад ресторантьор

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тематична подобласт: Човекът и обществото
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.4.2017 г.
Подробна информация

Подготовка за НВО дигитални компететности

Тематична област: Дигитална компетентност, Тематична подобласт: Информационни технологии
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Арт дизайн на кетърингово събитие

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тематична подобласт: Човекът и обществото
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.4.2017 г.
Подробна информация

Екологичен мениджмън в туризма

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Предприемачество и обществена среда
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Подготовка НВО -ДК

Тематична област: Дигитална компетентност, Тематична подобласт: Информационни технологии
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Млад ресторантьор

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тематична подобласт: Човекът и обществото
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Волейбол за начинаещи

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Волейбол за напреднали

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Арт работилница

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 20.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Кулинарни пътешествия

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Хранене и здраве
Дата на публикуване: 20.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
12

Екологичен мениджмънт в туризма

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Подготовка за НВО дигитални компетентности

Тематична област: Дигитална компетентност
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Млад ресторантьор

Тематична област: Социални и граждански компетентности
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 30.4.2017 г.
Подробна информация

Арт дизайн на кетърингово събитие

Тематична област: Социални и граждански компетентности
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 30.4.2017 г.
Подробна информация

Клуб здравословно хранене и здравословен начин на живот

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Подготовка НВО -ДК

Тематична област: Дигитална компетентност
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Млад ресторантьор

Тематична област: Социални и граждански компетентности
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Волейбол за начинаещи

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Волейбол за напреднали

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Арт работилница

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 20.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Кулинарни пътешествия

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 20.10.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
12
Живка Вълканова Вълканова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878293861
Красимира Михайлова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899177300
Светла Георгиева Калева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 25045 0895735606
Бойка Мартинова Тонозлиева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 23979 0887796735
Снежана Стоилова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 811087 0887152722
Людмила Георгиева Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон:
Златка Колева Дурева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895717232
Велка Банчева Байчева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 23900 0878453344
Екатерина Михайлова Бошнакова
Образование: Висше, Месторабота: пенсионер
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887556892
Миланка Георгиева Бургазлиева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТ "Алеко Константинов" гр. Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0988389945
Виолета Николова Колева
Образование: Висше, Месторабота: Община Поморие
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887600065
Мария Христова Пасхова
Образование: Основно, Месторабота: безработна
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877079190

 • Директор

  Димитър Димов Гильов

  Тел: 2-25-25
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Валентина Михова Георгиева

  Тел: 2-25-25
  Електронна поща: [email protected]