Основно училище "Иван Вазов"

Тип: Обединено (І-X клас), Обединено (І-X клас)
с.Пашови ул."Вела Пеева"№14
Пазарджик, Велинград, Пашови
Директор: Мустафа Мехмед Бандьо
Лице за контакт: Мустафа Мехмед Бандьо
Липсва публикувана информация.

Подготовка за НВО по БЕЛ

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 25.5.2018 г.
Подробна информация

Волейбол

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб "Човекът и природата"

Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Човекът и природата
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 25.5.2018 г.
Подробна информация

Народни песни и танци

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Информационни технологии

Тематична област: Дигитална компетентност, Тематична подобласт: Информационни технологии
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

НВО по Математика

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 25.5.2018 г.
Подробна информация

Туризъм- ориентиране

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Театрално студио

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Народни песни и танци

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 25.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Народни песни и танци

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Волейбол

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Подготовка за НВО по БЕЛ

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 25.5.2018 г.
Подробна информация

Информационни технологии

Тематична област: Дигитална компетентност
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 10.6.2018 г.
Подробна информация

НВО по Математика

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 25.5.2018 г.
Подробна информация

Клуб "Човекът и природата".

Тематична област: Природни науки
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 25.5.2018 г.
Подробна информация
Мустафа Юсеин Ходжов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Иван Вазов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0892269867
Надка Георгиева Кирова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Иван Вазов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0876425403
Юсуф Азис Моллов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Иван Вазов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893616048
Фатиме Салих Мърцева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Иван Вазов“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0892204923
Идрис Мустафа Пашалиев
Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Иван Вазов“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894649857
Хава Муса Мечкарова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ „Иван Вазов“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893630768
Атидже Ибрахим Ходжова
Образование: Полувисше, Месторабота: ОУ „Иван Вазов“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 086932355
Сабри Мустафа Муса
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Иван Вазов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893515757
Мая Миланова Лачева
Образование: Висше, Месторабота: Велинград
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885898265
Али Ибрахим Али
Образование: Основно, Месторабота: ОУ "Иван Вазов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0892269890
Надка Георгиева Кирова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Иван Вазов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893016638
Хатидже Сабри Мурад
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Иван Вазов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894563546

 • Директор

  Мустафа Мехмед Бандьо

  Тел: 0877169293
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Мустафа Мехмед Бандьо

  Тел: 0877169293
  Електронна поща: [email protected]