Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"

Тип: Професионална гимназия, Професионална гимназия
бул. Гоце Делчев 36
Благоевград, Гоце Делчев, Гоце Делчев
Директор: Мария Костадинова Георгиева
Лице за контакт: Трендафилка Стоянова Джонгова

Математика 9. клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Български език и литература 9. и 10. клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Английски език

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.4.2016 г.
Подробна информация

Училищен вестник

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Спорт - волейбол

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Спорт - футбол момичета

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация
1234

Училищен вестник

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Учебна компания по "Джуниър Ачийвмънт"

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Предприемачество и обществена среда
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Уеб дизайн и реклама

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Съвременник

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Сценарист

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Текст и музика на компютър

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация
1234

Организиране на събития

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Текст и музика на компютър

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Учебна компания по "Джуниър Ачийвмънт"

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Уеб дизайн и реклама

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Съвременник

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация

Математика 10. и 12. клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2016 г.
Подробна информация
1234

Учебна компания по "Джуниър Ачийвмънт"

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Уеб дизайн и реклама

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Съвременник

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Сценарист

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Баскетбол момичета

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

История и география в българското и световното кино

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация
1234
Борис Любенов Вакареев
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889295381
Славена Димитрова Рускова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885208632
Елка Благоева Кирчева
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898442684
Марияна Николова Белчева
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895784368
Мария Тодорова Кирева
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893896666
Кирил Иванов Малаков
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0897515179
Трендафилка Стоянова Джонгова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889919778
Василка Иванова Кирева
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885312190
Георги Любенов Каръков
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899994635
Стоян Иванов Панев
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894893077
Соня Николова Кюлева
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887379128
Петранка Стоянова Щерева
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888042030
Елена Емилова Търтова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895423472
Илия Петров Павлов
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886301020
Ангел Иванов Гечев
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893878750
Атанас Славеев Савов
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888770050
Неда Ангелова Недева-Баракова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886857300
Румен Асенов Шарланджиев
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898588837
Мариана Ангелова Гюрова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899994633
Фатме Салихова Даргут
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899540894
Александра Илиева Аврамова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877464231
Златина Димитрова Венова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894710686
Росица Кирилова Джамбазова
Образование: Висше, Месторабота: Бизнес инкубатор-Гоце Делчев
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889519081
Вангелия Борисова Гюдженова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896069963
Светлана Тодорова Узунова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885882192
Стоянка Георгиева Мавродиева-Сиракова
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894217578
Катя Костадинова Найкова
Образование: Висше, Месторабота: Айскин-76 ЕООД
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898800702
Николай Ангелов Бозуков
Образование: Средно, Месторабота: "Скаме България" ЕООД
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886997701
Ангелина Любенова Душкова
Образование: Висше, Месторабота: "Пиринтекс продакшън" ЕООД
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885859960
Анета Димитрова Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: Секретар на ОКБППМН в община Гоце Делчев
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877382227
Величка Петкова Ласина
Образование: Висше, Месторабота: НПГ "Димитър Талев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878288099

 • Директор

  Мария Костадинова Георгиева

  Тел: 075160152
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Трендафилка Стоянова Джонгова

  Тел: 0889919778
  Електронна поща: [email protected]