Основно Училище "Гео Милев"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
ул. "Лиляна Димитрова" № 2
Пловдив, Садово, Садово
Директор: Ренета Борисова Вълчева
Лице за контакт: Христо Иванов Димитров
Липсва публикувана информация.

Деца пешеходци

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 15.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 15.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Математически приключения

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 15.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Млад природолюбител

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Екология
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 15.10.2017 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Уча български език

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 15.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Спорт с игри и забава

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 15.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация
12

Български език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Забавна психология

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Математика - 8 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Български език 1-2 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Игрите - заедно можем повече

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Български език - 4 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12

Български език и литература

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Предлага се от 15.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Математически приключения

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Предлага се от 15.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Млад природолюбител

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Предлага се от 15.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Уча български език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Предлага се от 15.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Спорт с игри и забава

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Предлага се от 15.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Математика за 6 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Предлага се от 15.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация
12
Атанаска Костадинова Минчева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: atanaska_k@abv.bg, Телефон: 22 82
Христо Иванов Димитров
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: ico_i_dim@abv.bg, Телефон: 0898393366
Димитър Насков Фиданов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: dinitarf@gmail.com, Телефон: 0877124749
Нина Атанасова Чакърова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: nina_a@abv.bg, Телефон: 0898388495
Христина Петрова Христева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: tinka_hristeva@abv.bg, Телефон: 0899624652
Стоянка Георгиева Дойчева
Образование: Средно, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: doiceva_@abv.bg, Телефон:
Таня Георгиева Кикерекова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: tanya.kikerekova@abv.bg, Телефон:
Елица Тодорова Паскалева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: eleca72_bg@abv.bg, Телефон: 03118 2214
Илиана Борисова Андреева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: iliana_sport@abv.bg, Телефон: 0878916788
Ангел Христов Шиков
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: anhri@abv.bg, Телефон: 0894412756
Георги Димитров Терзийски
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: goggy.terziyski@gmail.com, Телефон: 0896610571
Цонка Маринова Вайсилова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: tsonka.vaysilova@gmail.com, Телефон: 0899336728
Стефка Петрова Кръстева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: stef_1877@abv.bg, Телефон: 0886438743
Светла Георгиева Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев" гр. Садово
Електронна поща: svetla_georgieva_73@abv.bg, Телефон: 0888122825
Мая Бисерова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев" гр. Садово
Електронна поща: maia.dimitrova1971@abv.bg, Телефон: 0889494679
Таня Георгиева Гитева
Образование: Висше, Месторабота: ЕТ "Ади - Димитрова Христозова"
Електронна поща: tgiteva@abv.bg, Телефон: 0888944519
Ваня Димитрова Пендова
Образование: Висше, Месторабота: община Садово
Електронна поща: vania_pendova@abv.bg, Телефон: 0899125886
Радмила Христозова Делчева
Образование: Висше, Месторабота: Земеделски производител Садово
Електронна поща: radmila_delchevd80@abv.bg, Телефон: 0899330108
Гергана Иванова Ангелова
Образование: Висше, Месторабота: АСП Първомай
Електронна поща: gr_angelova@abv.bg, Телефон: 0898762309
Радмила Христозова Делчева
Образование: Висше, Месторабота: земеделски производител
Електронна поща: radmila_delcheva80@abv.bg, Телефон: 0899330108
Анелия Борисова Джорапова
Образование: Средно, Месторабота: безработна
Електронна поща: aneliq_dzorapova@abv.bg, Телефон: 0895121218

 • Директор

  Ренета Борисова Вълчева

  Тел: 0879888087
  Електронна поща: geo_m.sadovo@abv.bg

  Лице за контакт

  Христо Иванов Димитров

  Тел: 0879258053
  Електронна поща: geo_m.sadovo@abv.bg