Средно училище "Христо Ясенов"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
бул."Руски" 69
София (област), Етрополе, Етрополе
Директор: Мила Костадинова Манчева
Лице за контакт: Мария Тодорова Стоянова

Арт ателие

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Изящни изкуства
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Математиката може да е интересна

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Аз пея

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Матрьошки

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Бисерчета

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Творческа работилница

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
1234567

Арт ателие

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Изящни изкуства
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Аз пея

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Матрьошки

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Любословие

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Модерно е да си грамотен

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 15.5.2018 г.
Подробна информация

Традиции

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Емоционална интелигентност
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
1234567

Краезнание

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Пътуване с история

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Чудотворници

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Питагор в час

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Мажоретен състав

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

През погледа на обектива

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
1234567

Химията е забавна

Тематична област: Природни науки
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Математиката - трудна, но и интересна

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Математичко

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Аз мога повече

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Знайко

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Аз и математиката

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
1234567
Валентина Дакова Кусева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004624
Марина Маринова Генова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004631
Петя Атанасова Запрянова-Герчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004638
Татяна Любенова Кацарова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879296117
Румяна Недялкова Вутова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879296119
Ваня Илиева Колева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004628
Палма Павлова Стефанова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879296121
Даниела Недялкова Костадинова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878315657
Ива Савова Филипова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004658
Дияна Колева Цацова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004667
Лилия Томова Николова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004671
Нели Иванова Софронова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879296116
Мария Тодорова Стоянова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879597177
Галина Недкова Христова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895340308
Ася Николаева Мишева-Нинова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004632
Емилия Райчева Йончева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004647
Цветелина Иванова Овчарова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884723071
Емилия Михайлова Ненова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004678
Тинка Пенкова Цолова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004663
Венцислав Митков Вълов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879597171
Петя Николова Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004639
Людмила Петкова Пешева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004661
Наталия Стефанова Дочева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004680
Леонора Дамянова Микова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004668
Николай Георгиев Георгиев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004675
Веселка Лазарова Лакова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879988311
Емилия Венциславова Цветкова-Йорданова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004662
Калинка Николова Пушкарова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894717539
Николина Георгиева Александрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878131993
Маргарита Григорова Хлебарова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004654
Мая Борисова Стаменова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899919867
Цветана Спасова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004651
Валентина Петкова Василева
Образование: , Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004637
Стефка Трифонова Станева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879296115
Весела Василева Трифонова-Андреева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004686
Ралица Георгиева Василева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878324375
Йонка Василева Томова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004652
Венцислав Иванов Василев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885542112
Цветелина Стаменова Ценкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888559813
Румяна Георгиева Николова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004633
Румяна Лукова Пенкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004618
Мая Борисова Стаменова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899919867
Лазар Николов Василев
Образование: Висше, Месторабота: Община Етрополе
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885692885
Мария Тодорова Стоянова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879597177
Роза Богданова Вутова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889756974
Анита Любомирова Александрова
Образование: Висше, Месторабота: Би Ен Ай Студио - София
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878346081
Виолета Георгиева Ненчева
Образование: Висше, Месторабота: ЦКБ АД - клон Етрополе
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878502820
Маргарита Стаменова Цветкова
Образование: Висше, Месторабота: Алианц България Холдинг
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899143070
Даниела Цолова Петрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888263381

 • Директор

  Мила Костадинова Манчева

  Тел: 0720/6-21-35
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Мария Тодорова Стоянова

  Тел: 0879597177
  Електронна поща: [email protected]