Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

Тип: Професионална гимназия, Професионална гимназия
ул. "Свобода" №18
София (област), Ботевград, Ботевград
Директор: Иван Константинов Николов
Лице за контакт: инж.Галина Василева Тодорова

Клуб " Автотранспортна техника"

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Клуб "Математика за преодоляване на обучителни затруднения"

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Училищен вестник

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Магията на духовата музика

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Туризъм и здраве

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Приложна електроника

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 18.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12

Математика - 8 клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Математика за всички

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература - 8 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 24.7.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература - 11 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 24.7.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Подготовка за матура по БЕЛ

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 24.7.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Информационни технологии

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 24.7.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация
123

Клуб" Математика, за преодоляване на обучителните затруднения"

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Училищен вестник

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Магията на духовата музика

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

ТУРИЗЪМ И ЗДРАВЕ

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб "Автотранспортна техника"

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 13.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Клуб " Моя град- традиции, нрави, обичаи.

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 19.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12

Български език и литература - 11 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Подготовка за матура по БЕЛ

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Български език и литература - 8 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Математика за всички 9 - 12 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Информационни технологии

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Математика за 8 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 21.7.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация
123
Цветанка Николаева Михова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004146
Галина Василева Тодорова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004121,0885303387
Галина Янева Коцева
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004097
Анелия Иванова Клечкова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004129
Евгения Николова Банкова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886851516
Нина Димитрова Петкова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004135
Ивалин Димитров Христов
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004110
Цветелина Иванова Ветова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004094
Рени Нинова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886340758
Мадлен Веселинова Русинова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898610833
Мая Върбанова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879003857
Петя Людмилова Петрова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884543760
Ани Колева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879698957
Константин Иванов Иванов
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887364330
Василка Йорданова Ламбашка
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004117
Цветанка Николаева Михова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004146
Ваня Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004176
Илия Димитров Писарски
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879004128
Мадлен Веселинова Русинова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898610833
Кирил Веселинов Кирилов
Образование: Висше, Месторабота: ПГТМ"Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887474234
Мариела Любенова Лакова
Образование: Средно, Месторабота: "Алтени" ЕООД
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896692466

 • Директор

  Иван Константинов Николов

  Тел: 66-646
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  инж.Галина Василева Тодорова

  Тел: 66-841
  Електронна поща: [email protected]