Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
ул. "Вапцаров" 6
Търговище, Омуртаг, Врани кон
Директор: Сейфидин Шекибов Ереджебов
Лице за контакт: Бехидже Керимова Камберова

Език свещен на моите деди

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Занимателен Английски

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Четем, пишем, общуваме

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Клуб „Английски език – лесен и чудесен“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Аз в света на необятната техника

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Да опознаем родината

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация
12
Липсва публикувана информация.

Клуб „Английски език – лесен и чудесен“

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Спортни игри

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Българският език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Спортна дейност – футбол

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Език свещен на моите деди

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Занимателен Английски

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12
Липсва публикувана информация.
Живко Димитров Жеков
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: jivkol@abv.bg, Телефон: 0884168901
Кериме Мустафова Ембиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: keri72@abv.bg, Телефон: 0897789148
Надя Петрова Жекова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: nadyal@abv.bg, Телефон: 0888004212
Нермин Мехмедова Изетова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: nermin1972@dir.bg, Телефон: 0895696553
Сюдаил Ахмед Исмаил
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: ester_2000@mail.bg, Телефон: 0899484065
Севджан Мехмедова Хасанова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: sevcan744@abv.bg, Телефон: 0896964014
Хрюстем Мустафов Хрюстемов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: hrustemmustafov@abv.bg, Телефон: 0899623279
Йорданка Стефанова Пеева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров "
Електронна поща: yordanka_peeva@abv.bg, Телефон: 0899056864
Бюлент Алиева Исмаилова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров "
Електронна поща: bulce@abv.bg, Телефон: 0899412144
Бехидже Керимова Камберова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: behicekamber@abv.bg, Телефон: 0899012083
Ремзие Ереджебова Адемова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: remi_er@abv.bg, Телефон: 0899592098
Октай Елманов Хакъев
Образование: Висше, Месторабота: Кметство с. Врани кон
Електронна поща: hellygun@abv.bg, Телефон: 0898383460

 • Директор

  Сейфидин Шекибов Ереджебов

  Тел: 2212
  Електронна поща: ouvrk@abv.bg

  Лице за контакт

  Бехидже Керимова Камберова

  Тел: 052979554
  Електронна поща: ouvrk@abv.bg