Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
ул. "Вапцаров" 6
Търговище, Омуртаг, Врани кон
Директор: Сейфидин Шекибов Ереджебов
Лице за контакт: Бехидже Керимова Камберова

Език свещен на моите деди

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Занимателен Английски

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Четем, пишем, общуваме

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Клуб „Английски език – лесен и чудесен“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Аз в света на необятната техника

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Да опознаем родината

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация
12

Аз в света на необятната техника

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Спортна дейност – футбол и тенис на маса

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Да опознаем родината

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Четем, пишем, общуваме

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Спортни игри и танци

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Език свещен на моите деди

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12

Език свещен на моите деди

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Занимателен Английски

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Спортна дейност – футбол

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб „Английски език – лесен и чудесен“

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Да опознаем родината

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Четем, пишем, общуваме

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12

Спортни игри и танци.

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Аз в света на необятната техника

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Четем, пишем, общуваме

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Да опознаем родината

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Млад градинар

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 1.6.2018 г.
Подробна информация

Език свещен на моите деди

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12
Живко Димитров Жеков
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884168901
Кериме Мустафова Ембиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0897789148
Надя Петрова Жекова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888004212
Нермин Мехмедова Изетова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895696553
Сюдаил Ахмед Исмаил
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899484065
Севджан Мехмедова Хасанова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896964014
Хрюстем Мустафов Хрюстемов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899623279
Йорданка Стефанова Пеева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров "
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899056864
Бюлент Алиева Исмаилова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " Н. Й. Вапцаров "
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899412144
Сюдаил Ахмед Исмаил
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Никола Й. Вапцаров" с. Врани кон, обл. Търговище
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899484065
Нагихан Исмаилова Чауш
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н.Й.Вапцаров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888905468
Азизе Якубова Мустафа
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2407, 0896374337
Сейфидин Шекибов Ереджебов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н.Й.Вапцаров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 052979554, 0899128388
Бехидже Керимова Камберова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899012083
Ремзие Ереджебова Адемова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899592098
Октай Елманов Хакъев
Образование: Висше, Месторабота: Кметство с. Врани кон
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898383460

 • Директор

  Сейфидин Шекибов Ереджебов

  Тел: 2212
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Бехидже Керимова Камберова

  Тел: 052979554
  Електронна поща: [email protected]