Основно училище "Васил Евстатиев Априлов"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
ул."Антим I" №2
Враца, Козлодуй, Хърлец
Директор: Любимка Василева Ламбова
Лице за контакт: Любимка Василева Ламбова

Изкуства и култура

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Виртуална разходка по света

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 15.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Мога да пиша и разказвам повече

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Пиша и чета добре

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Театрален клуб-Млад артист

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Езиковеди

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12

Пиша и чета добре

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Виртуална разходка по света

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Мога да пиша и разказвам повече

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Езиковеди

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Арт работилница

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Младежта е толерантност и устрем за образование

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Иновации и решаване на проблеми
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Търси се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Арт работилница

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Виртуална разходка по света

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 15.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Мога да пиша и разказвам повече

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Пиша и чета добре

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Театрален клуб -Млад артист

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Езиковеди

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 15.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12

Арт работилница

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 24.9.2017 г., Предлага се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Виртуална разходка по света

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 24.9.2017 г., Предлага се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Езиковеди

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 24.9.2017 г., Предлага се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Пиша и чета добре

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 24.9.2017 г., Предлага се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

Мога да пиша и разказвам повече

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 24.9.2017 г., Предлага се от 20.11.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация
Десислава Василева Василева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899400351
Виолета Крумова Станоева
Образование: Средно, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 09163/663
Димитрина Иванова Прунечева
Образование: Средно, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895861377
Любимка Василева Ламбова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886635345
Невяна Тодорова Теодосиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ ,,Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887719538
Десислава Василева Василева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Васил Априлов"-с.Хърлец
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879220453
Невяна Тодорова Теодосиева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Васил Априлов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887719538
Мария Николова Марева
Образование: Висше, Месторабота: ДП РАО гр.Козлодуй
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0883300839
Ирена Любомирова Петкова
Образование: Средно, Месторабота: АЕЦ гр.Козлодуй
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895/734306
Венцислав Маринов Балиев
Образование: Висше, Месторабота: ОУ ,,Васил Евстатиев Априлов" с.Хърлец
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889161340
Красимир Ангелов Методиев
Образование: Висше, Месторабота: ОУ ,,Васил Евстатиев Априлов" с.Хърлец
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879220456
Огнемир Димитров Симов
Образование: Висше, Месторабота: Кмет на с. Хърлец
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879/815765
Ивайла Пламенова Поманова
Образование: Средно, Месторабота: фирма ,,Орион Делта" -готвач с.Хърлец
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893/551016
Валентина Райчева Петрова
Образование: Висше, Месторабота: Община Козлодуй-директор на дирекция ,,Правно, нормативно и информационно обслужване"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0973/85863

 • Директор

  Любимка Василева Ламбова

  Тел: 2364
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Любимка Василева Ламбова

  Тел: 2264
  Електронна поща: [email protected]