Oсновно училище "Отец Паисий"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
ул. "Георги Димитров" № 67
Монтана, Бойчиновци, Мадан
Директор: Теменужка Петрова Еленкова
Лице за контакт: Теменужка Петрова Еленкова

Журналистика

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Търси се от 10.10.2016 г. до 6.1.2017 г.
Подробна информация
Липсва публикувана информация.

Четем, пишем, общуваме.

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Журналистика

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 10.10.2016 г. до 6.1.2017 г.
Подробна информация

Химия и ООС

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Да опознаем родния край.

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 10.10.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Да готвим заедно

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.4.2017 г.
Подробна информация

Художествено слово

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 28.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 31.8.2018 г.
Подробна информация

Ателие "Направи си сам"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 5.10.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 31.8.2018 г.
Подробна информация

Българският език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 31.8.2018 г.
Подробна информация

Млад химик

Тематична област: Природни науки
Дата на публикуване: 5.10.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 31.8.2018 г.
Подробна информация
Катя Цветкова Апостолова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899783041
Рени Петрова Ангелова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий", с. Мадан
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895122613
Дамян Младенов Дамянов
Образование: Средно, Месторабота: ОУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0876383848
Цеца Русинова Александрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877681067
Димитър Любенов Ангелов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0892460537
Нина Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: ДГ "Щастливо детство", с. Мадан
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882063418
Снежана Иванова Коцева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877484338
Наташа Найденова Кирилова
Образование: Висше, Месторабота: пенсионер
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887069730
Валентин Цветанов Георгиев
Образование: Средно, Месторабота: кметство с. Мадан
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886853059
Юлиана Михайлова Иванова
Образование: Средно, Месторабота: безработна
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888111578
Снежана Иванова Коцева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Отец Паисий"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877484338

 • Директор

  Теменужка Петрова Еленкова

  Тел:
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Теменужка Петрова Еленкова

  Тел: 0888129392
  Електронна поща: [email protected]