Основно училище "Христо Груев Данов"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
ул."Св.Св.Кирил и Методи" №2
Пловдив, Карлово, Клисура
Директор: Зорка Атанасова Томова
Лице за контакт: Зорка Атанасова Томова

Сръчни ръчички

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

„Аз искам да знам“

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Занимателен български

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Математика за всички

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Рицари на книгата

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Танцувай за здраве

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Знания за здравето
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация
12

Четенето лесно, писането лесно

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

„Аз смятам и мисля“

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

„Да се подготвим по интересен и забавен начин за НВО“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание
Дата на публикуване: 13.9.2017 г., Търси се от 20.10.2017 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

“Богатството на литературата и езика ни“

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Математика за всички

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

АНГЛИЙСКИ В ДЕЙСТВИЕ

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12

„Аз искам да знам“

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 4.10.2016 г., Предлага се от 17.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Българският език - звучен и красив

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Занимателен български език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 3.10.2016 г., Предлага се от 17.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Математика за всички

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 3.10.2016 г., Предлага се от 11.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Рицари на книгата

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 3.10.2016 г., Предлага се от 12.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Сръчни ръчички

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12

Математика за всички

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

“Богатството на литературата и езика ни“

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Танцувай за здраве

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 20.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Занимателен български език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 17.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

„Аз обичам спорта“

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 15.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2016 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Английски в действие

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 14.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12
Мария Стоянова Балинова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: maria77_@abv.bg, Телефон: 0885661082
Халиде Турхан Чолак
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: hihidi5@gmail.com, Телефон: 0878936915
Антоанета Валентинова Чернева
Образование: Средно, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: antoaneta_valentinova_cherneva@abv.bg, Телефон: 0885240485
Стефка Иванова Христова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: stef4eto__89@abv.bg, Телефон: 0897382312
Румяна Цветкова Велева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: velevar@abv.bg, Телефон: 03137 2309
Станислав Василев Джапаров
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: nikoladjaparov@abv.bg, Телефон: 0896492167
Теодора Делкова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: anakondas@abv.bg, Телефон: 0888675067
Виолета Тодорова Цветкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: vili1312@abv.bg, Телефон: 0886747753
Елица Гошева Василева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: elica2509@abv.bg, Телефон:
Мария Иванова Витанова - Маркова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: maria.marchelita@gmail.com, Телефон:
Веселина Валериева Цанкова
Образование: Средно, Месторабота: ДГ "Ана Козинарова"
Електронна поща: Cankova2@abv.bg, Телефон: 0888551400
Мария Христова Каменова
Образование: Висше, Месторабота: ДГ "Ана Козинарова"
Електронна поща: maria_s1@abv.bg, Телефон: 0877218404
Христина Драгостинова Калчева
Образование: Висше, Месторабота: Исторически музей гр. Клисура
Електронна поща: hristina_dragostinova1@abv.bg, Телефон: 0879163828
Айлин Ружди Карасмаил
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Христо Груев Данов"
Електронна поща: aylin.karasmail@abv.bg, Телефон: 0885439875

 • Директор

  Зорка Атанасова Томова

  Тел: 0877536909
  Електронна поща: ou.klisura@gmail.com

  Лице за контакт

  Зорка Атанасова Томова

  Тел: 0885292644
  Електронна поща: ou.klisura@gmail.com