Основно училище "Гео Милев"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
с.Грохотно,общ.Девин, обл.Смолян
Смолян, Девин, Грохотно
Директор: ФАНИ ЧАВДАРОВА ВАСИЛЕВА
Лице за контакт: Фани Чавдарова Василева

Млади музиканти

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 20.10.2016 г. до 30.5.2016 г.
Подробна информация

Стъклопис

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 10.10.2017 г. до 10.6.2017 г.
Подробна информация
Липсва публикувана информация.

Малки изследователи от Родопите

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 17.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

" ФОЛКЛОРНА ДЪГА"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 17.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 17.10.2016 г. до 10.6.2017 г.
Подробна информация

БЕЛ - билингви

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Предлага се от 18.10.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

Млади творци - художници

Тематична област: Социални и граждански компетентности
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 17.10.2016 г. до 10.6.2017 г.
Подробна информация

МАЖОРЕТНА ГРУПА

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 17.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12

МИСЛЯ, СМЯТАМ И РЕШАВАМ

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 1.6.2018 г.
Подробна информация

БЕЛ- Билингви

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 1.6.2018 г.
Подробна информация

МАТЕМАТИКАТА - ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 1.6.2018 г.
Подробна информация

ТВОРИМ, ЗА ДА УМЕЕМ.

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

I SPEAK ENGLISH

Тематична област: Чужд език
Дата на публикуване: 23.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация
12
Селвет Ахмед Къртъл
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879893280
Сейди Селви Читак
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0876458879
Сафие Тефик Дуран
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885076464
Нурай Салиева Куцева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886365987
Хеджиран Фейзиева Мевлюдова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895631738
Тезгюл Реджепова Къртъл
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0876604484
Мариела Мартинова Хаджийска
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Гео Милев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878406995
Фани Чавдарова Василева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ " ГЕО МИЛЕВ"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -0888060934
Силвия Стефанова Диева
Образование: Висше, Месторабота: магазин Диеви
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886758012
Фатме Джамалова Шеипова
Образование: Средно, Месторабота: безработна
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886651604
Гюлджай Реджеп Диова
Образование: Средно, Месторабота: безработна
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895615430
Владимир Мичев Солаков
Образование: Висше, Месторабота: Община Девин
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877996996
Eлфида Селвиева Стамболиева
Образование: Основно, Месторабота: Управител:ЕТ "Елфида Стамболиева"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886587955
Ердинч Мустафа Али
Образование: Висше, Месторабота: Пощи
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878892056
Нермин Шукриева Палангалиева
Образование: Средно, Месторабота: безработна
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888060934

 • Директор

  ФАНИ ЧАВДАРОВА ВАСИЛЕВА

  Тел: 0888060934
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Фани Чавдарова Василева

  Тел:
  Електронна поща: [email protected]