Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Стойчев"

Тип: Професионална гимназия, Професионална гимназия
ул."Калиново" No 1
Благоевград, Разлог, Разлог
Директор: Галина Петкова Адамова
Лице за контакт: Костадинка Иванова Попова

Български език - правопис, граматика, пунктуация

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Пиша и говоря правилно

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Аз мога повече по български език

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 10.5.2017 г.
Подробна информация

Математиката не е тайна за мен

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Математиката и професията ми

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Обичам да смятам

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
123
Липсва публикувана информация.

Бизнесетика

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Карвинг

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Сладкарство

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Природният и социално-икономически потенциал на моето селище

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Родолюбие

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Интерактивни презентации

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 15.1.2017 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
123

География на туризма

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Здравословно хранене

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Математика за всеки

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Математика и предизвикателства

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Готови за матура

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Пътят към матурата по български език и литература

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
123
Радослава Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898451838
Пелагия Йорданова Джупанова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887971200
Маруся Георгиева Мюфтийска
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896060917
Людмила Георгиева Калоянова - Мишкова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898975322
Анета Самуилова Даилова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889866453
Кирил Димитров Георгиев
Образование: Висше, Месторабота: ПГТХТ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886020409
Катя Иванова Попова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882530202
Олга Николаевна Юрукова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894284907
Мария Иванова Кузманова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0894740265
Слав Тошков Астинов
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882030779
Костадинка Иванова Попова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896072020
д-р Елена Борисовна Саянова
Образование: Висше, Месторабота: ПГТХТ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected]), Телефон: 0887766289
Горица Милчова Власева
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889030319
Ваня Милчова Аломинова
Образование: Висше, Месторабота: РПГ "Никола Стойчев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893605286

 • Директор

  Галина Петкова Адамова

  Тел: 80151
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Костадинка Иванова Попова

  Тел: 80153
  Електронна поща: [email protected]