Средно училище "Петко Рачов Славейков"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
кв."Възрожденци"
Кърджали, Кърджали, Кърджали
Директор: Милко Петров Багдасаров
Лице за контакт: Гроздан Иванов Грозев

Електронни медии, журналистика,реклама и маркетинг

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Аеробика

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

МАТЕМАТИКА

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Театрално студио

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Млад спасител

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Родопски патрул

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12345678910...

Театрално студио

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Аеробика

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Млад спасител

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Родопски патрул

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Туристически клуб - Културно - историческо наследство

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Екология
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Туристически пътеки

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Търси се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
12345678910...

Клуб "Здрави и щастливи"

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 15.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Публична реч и публични изяви

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Млади журналисти

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 10.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Вълшебни ръце

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 15.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб "ДЕБАТИ" - изкуството да убеждаваш

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 10.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Химията в нашия живот

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 15.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12345678910...

Клуб "Здрави и щастливи"

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Публична реч и публични изяви

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Млади журналисти

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Вълшебни ръце

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Клуб "ДЕБАТИ" - изкуството да убеждаваш

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Химията в нашия живот

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.9.2017 г., Предлага се от 1.10.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
12345678910...
Ангелина Антимова Панова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-78-84
Антоанета Иванова Симеонова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-16-04
Антоанета Иванова Йорданова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-13-79
Антония Пеева Маровска
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-54-55
Венелин Емилов Башев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Вълчо Иванов Милчев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Галина Нейкова Стефанова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-06-81
Георги Тончев Кючуков
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 089209887
Георги Илиев Христов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Димитър Бранимиров Георгиев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Димитър Димов Георгиев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Димитър Иванов Димитров
Образование: Полувисше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889266411
Добринка Димитрова Стойчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-29-32
Драга Тодорова Канева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-69-74
Елена Йосифова Петкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-7148
Елин Георгиев Карабашев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Кирил Динков Кирев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-43-12
Магдалена Златева Дичева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Мариана Атанасова Кешерлиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-55-75
Марин Делчев Моллов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Мария Иванова Загорова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 83131
Месут Рафет Али
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Милка Райчева Белева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-21-93
Недим Ахмед Мустафа
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-69-80
Недялка Петрова Маганева
Образование: Полувисше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Нешка Стойчева Шопова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Николет Пенчева Янева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-71-56
Пепа Георгиева Тонева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-70-19
Петранка Мавродиева Сандева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-12-73
Петя Георгиева Пелтекова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Петя Гинева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-59-29
Пламена Талева Радева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Сергей Славейков Маринов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-00-00
Стефан Методиев Павлов
Образование: Полувисше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-29-90
Тонка Гинева Хаджинакова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-19-74
Христина Кирилова Стайкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Христо Николов Христов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Цветана Маринова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Божидара Ангелова Карачомакова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Валентина Кръстева Запрянова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 85716
Диана Райчева Паслиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-89-60
Мустафа Орхан Риза
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Васил Николов Визев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-70-84
Недан Каменов Усков
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Снежана Христова Сиракова
Образование: Полувисше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-79-94
Иванка Грозданова Атанасова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 82909
Недялка Желева Паскова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 24451
Елена Иванова Желязкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 81252
Добринка Демирева Павлова
Образование: Полувисше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884458780
Ивета Ангелова Хаджиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887072340
Димитрина Колева Кабаиванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 61963
Весела Атанасова Василева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 27173
Минчо Василев Гумаров
Образование: Полувисше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-25-36
Иванка Матева Петрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 58213
Пепиния Кирилова Китова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р.Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 65027
Драга Тодорова Канева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-69-74
Виолета Георгиева Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888512970
Галя Анчева Любомирова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888841994
Иванка Петрова Кавръкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0361 88213
Фотка Георгиева Манева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -0887197213
Руса Бориславова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 2-89-50
Мая Иванова Стойчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 3-62-23
Кера Русчева Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков"
Електронна поща: [email protected], Телефон: -0887197213
Венета Янкова Орешкова
Образование: Висше, Месторабота: гр. Кърджали
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Гроздан Иванов Грозев
Образование: Висше, Месторабота: РМС "Кърджали за теб"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Маргарита Асенова Демирева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "П.Р. Славейков" - Кърджали
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213
Магдалена Владимирова Чолакова
Образование: Висше, Месторабота: гр. Кърджали
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887197213

 • Директор

  Милко Петров Багдасаров

  Тел: 65907
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Гроздан Иванов Грозев

  Тел: 67950
  Електронна поща: [email protected]