Профилирана гимназия " Свети Климент Охридски"

Тип: Профилирана гимназия, Профилирана гимназия
ул."Ангел Вълев" № 39
Ямбол, Елхово, Елхово
Директор: Йовка Драгоева Иванова
Лице за контакт: Катя Методиева Димитрова

Биология и здравно образование

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание
Дата на публикуване: 2.10.2016 г., Търси се от 29.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Цифрова фотография

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 2.10.2016 г., Търси се от 29.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Лека атлетика

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 2.10.2016 г., Търси се от 29.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Курс за преодоляване на обучителни трудности по български език

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 2.10.2016 г., Търси се от 29.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Създаване на интерактивни уроци по история

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Хуманитарни познания
Дата на публикуване: 2.10.2016 г., Търси се от 29.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Преодоляване на обучителни затруднения по математика

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 2.10.2016 г., Търси се от 29.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12

Аз обичам английски език

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език
Дата на публикуване: 24.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Фотография и клипове

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 24.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Попълване на пропуски по математика

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 24.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Езиков клуб - Курс за преодоляване на обучителни трудности по български език

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 24.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Живей здравословно

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Знания за здравето
Дата на публикуване: 24.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Лека атлетика

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 24.10.2017 г., Търси се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
12

Преодоляване на обучителни затруднения по математика

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 28.9.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Цифрова фотография

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 26.9.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Лека атлетика

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 26.9.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Курс за преодоляване на обучителни трудности по български език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 26.9.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Създаване на интерактивни уроци по история

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 27.9.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Биология и здравно образование

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 25.9.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация
12

Аз обичам английския език

Тематична област: Чужд език
Дата на публикуване: 11.7.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Фотография и клипове

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.7.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Попълване на пропуски по математика

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 12.7.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Езиков клуб - Курс за преодоляване на обучителни трудности по български език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 13.7.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Живей здравословно

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 13.7.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация

Лека атлетика

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 13.7.2017 г., Предлага се от 1.11.2017 г. до 30.6.2018 г.
Подробна информация
12
Димитър Стоянов Кисьов
Образование: Висше, Месторабота: Гимназия "Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896731400
Петя Христова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: Гимназия "Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877995528
Маринка Михаилова Стоева
Образование: Висше, Месторабота: Гимназия "Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0478/8-70-75
Виолета Костадинова Илчева
Образование: Висше, Месторабота: Гимназия "Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887777946
Галина Тодорова Кънева
Образование: Висше, Месторабота: Гимназия "Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0478/8-85-66
Филка Станкова Славова
Образование: Висше, Месторабота: Гимназия "Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878884806
Султанка Илиева Николова
Образование: Висше, Месторабота: Гимназия "Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0478/8-26-55
Марина Иванова Динкова
Образование: Висше, Месторабота: ПГ"Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899782021
Еленка Михайлова Моллова
Образование: Висше, Месторабота: ПГ"Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889445737
Калинка Донкова Колева
Образование: Висше, Месторабота: ПГ"Свети Климент Охридски"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896515592
Генка Георгиева Николова
Образование: Висше, Месторабота: Профилирана гимназия "Свети Климент Охридски", град Елхово, старши учител
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886306649

 • Директор

  Йовка Драгоева Иванова

  Тел: 88067
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Катя Методиева Димитрова

  Тел: 88068
  Електронна поща: [email protected]