Средно училище "Христо Ботев"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
ул. "Баба Исака Скачкова" № 3
Пловдив, Съединение, Съединение
Директор: Йорданка Стоянова Кичукова
Лице за контакт: Йорданка Стоянова Кичукова

Моят най-добър приятел - книгата

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Търси се от 1.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Вдъхновение от българския фолклор

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.10.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
Липсва публикувана информация.

"Млади възрожденци"

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Арт-клуб "Вълшебства"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Занимателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Математиката - лесна и интересна

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Ателие "Моята професия"

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

"Екология"

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12

"Млади възрожденци"

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 9.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

"Екология"

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 9.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Уча български език лесно и забавно

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 9.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Аз мога, аз знам

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 9.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Български език - мой роден език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 9.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Занимателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 9.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12
Милена Петкова Семерджиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877190818
Спаска Стоева Ненчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889103237
Маша Борисова Енчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895942502
Лиляна Иванова Попова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893478775
Николинка Йорданова Генчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898983638
Стойна Симеонова Симеонова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889957703
Борислава Стоянова Енчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895895335
Галина Стоянова Дингилева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889800733
Йорданка Пейчева Христозова - Мандраджиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898677495
Николинка Маринова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" град Съединение
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886330368
Ваня Борисова Ликова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889390231
Божанка Ангелова Камарска
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885147259
Мария Петрова Баева
Образование: Полувисше, Месторабота: СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. СЪЕДИНЕНИЕ
Електронна поща: [email protected], Телефон: -
Цветиана Сергеева Бекирска
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895010412
Невена Трендафилова Паликрушева
Образование: Висше, Месторабота: Детска ясла "Недялка Шилева"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889099723
Русанка Христова Киримска
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895714616
Иван Минчев Бахчеванов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898989556
Стоянка Петрова Празова
Образование: Средно, Месторабота: ЕТ СТИЛ СТОЯНКА ПЕТРОВА
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888587255
Светлана Тодорова Гъдева
Образование: Средно, Месторабота: Щека Електроник
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898735461

 • Директор

  Йорданка Стоянова Кичукова

  Тел: 0879884434
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Йорданка Стоянова Кичукова

  Тел: 0879884435
  Електронна поща: [email protected]