Средно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
Хан Аспарух №38
Бургас, Царево, Царево
Директор: Даниела Иванова Фелонова
Лице за контакт: Таня Николова Георгиева

"Млад PR, журналист и фотограф"

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 3.11.2016 г. до 10.6.2017 г.
Подробна информация

"Мултимедийни технологии"

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 10.6.2017 г.
Подробна информация

"Филмово изкуство"

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

"Със Странджа в сърцето"

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

"Знам и мога да смятам"

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

"Пътешествие в родния език"

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация
12

,,Знам и мога да чета и пиша"

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Аз обичам да чета"

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Пътешествие в родния език"

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Аз и моят свят"

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,Говоря и пиша правилно"

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Природата и аз"

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание
Дата на публикуване: 21.9.2017 г., Търси се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12

"Знам и мога да чета и пиша"

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

"Аз знам български език"

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

"Филмово изкуство"

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

"Със Странджа в сърцето"

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

"Знам и мога да смятам"

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

"Пътешествие в родния език"

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация
12

,,Знам и мога да чета и пиша"

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Аз обичам да чета"

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Пътешествие в родния език"

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Аз и моят свят"

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

,,Рицари на словото и езика"

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 8.6.2018 г.
Подробна информация

,,Мултимедийни технологии"

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 16.10.2017 г. до 8.6.2018 г.
Подробна информация
12
Марийка Любенова Радкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: meri_radkova@abv.bg, Телефон: 52372
Мария Ванева Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: meryto@abv.bg, Телефон: 0887638681
Янка Иванова Василева - Русинова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: yanna_vas@abv.bg, Телефон: 53072
Диана Димитрова Янакиева-Тодорова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: deb33@abv.bg, Телефон: 0888807701
Златина Вълчева Прокопова - Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: z_prokopova@abv.bg, Телефон: 53514
Галина Кирилова Димова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: galq_dimova@abv.bg, Телефон: 53216
Татяна Атанасова Павлова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: t.Pavlova65@abv.bg, Телефон: 54655
Йордан Стаматов Павлов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: t.Pavlova65@abv.bg, Телефон: 54655
Диана Димитрова Георгиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Никола Йонков Вапцаров"
Електронна поща: didii_georgieva@abv.bg, Телефон: 5 39 73
Янка Иванова Василева - Русинова
Образование: Висше, Месторабота: СУ,,Никола Й.Вапцаров"
Електронна поща: yanna_vas@abv.bg, Телефон: 0886159549
Донка Прокопова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ,,Никола Й.Вапцаров"
Електронна поща: d_prokopova@abv.bg, Телефон: 53335
Марияна Георгиева Апостолова
Образование: Висше, Месторабота: СУ,,Никола Й.Вапцаров"
Електронна поща: momon95@abv.bg, Телефон: 53315
Катя Тенева Панайотова
Образование: Висше, Месторабота: СУ,,Никола Й.Вапцаров"
Електронна поща: Katia_63@mail.bg, Телефон: 0893419395
Панайот Георгиев Панайотов
Образование: Висше, Месторабота: СУ,,Никола Й.Вапцаров"
Електронна поща: ppanayotovtz5@abv.bg, Телефон: 0887075832
Яна Василева Кирязова
Образование: Висше, Месторабота: СУ,,Никола Вапцаров"-гр.Царево
Електронна поща: jana_vasi@abv.bg, Телефон: 0889385809
Златина Иванова Николова
Образование: Висше, Месторабота: Нотариус - Мария Василева
Електронна поща: nikolova_zlatina@abv.bg, Телефон: 0888185488
Гергана Георгиева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: Общинска администрация -гр.Царево
Електронна поща: gergana_78_05@abv.bg, Телефон: 0878545224
Гергана Димчева Костадинова
Образование: Средно, Месторабота: ЕТ ,, Иванко" ООД - гр.Царево
Електронна поща: geridavinci@gmail.com, Телефон: 0887250013
Мариета Николова Бодурова
Образование: Висше, Месторабота: Нотариална кантора - гр.Царево
Електронна поща: m.azova@abv.bg, Телефон: 0887469106

 • Директор

  Даниела Иванова Фелонова

  Тел: 52018
  Електронна поща: sounyv@mail.bg

  Лице за контакт

  Таня Николова Георгиева

  Тел: 52013
  Електронна поща: felonova@abv.bg