Математика плюс

Описание: Занимания за ученици с обучителни затруднения по математика
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 9.1.2017 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 9, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 10.10.2016 г.