Творческо писане и редактиране

Описание: Развиване на естетически и поетични възгледи. Профилирани познания в областта на поезията и белетристиката. Основни насоки при писане на авторски художествени творби. Възможност за литературно авторско творчесто. Познания в областта на редакцията и медиите. Създаване на училищен вестник с авторки статии.
Изисквания: Интерес към хуманитарните науки и медиите.
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 22, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 21.9.2016 г.