Клуб "Математика за преодоляване на обучителни затруднения"

Описание: Преодоляване на обучителните затруднения при усвояване на знания от ЗП по математика , чрез повече практически упражнения.
Изисквания: Учениците да имат пропуски в обучението по математика.
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 7, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 11.10.2016 г.