Език свещен на моите деди

Описание: Ограмотяване чрез четене, писане, упражнения и игри. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на българския език, който не е майчин. Занимания за подобряване на четивната техника. Работа върху правоговора и правописа.
Изисквания: Ученици, които имат слаба мотивация за учене, слаби резултати по български език и за които българският език не е майчин език.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 76 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 6, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 11.10.2016 г.