Занимателен Английски

Описание: Бързо, лесно и забавно овладяване езика на Шекспир чрез използване на съвременни интерактивни техники и игри . Индивидуална и групова работа за усъвършенстване на правоговорни и правописни правила на английския език.
Изисквания: Ученици, които имат засилен интерес за изучаване на английски език.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 66 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 18, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 11.10.2016 г.