Работилница за таланти

Описание: Работа в група и индивидуално, за създаване на рефлексивни компетенции у учениците, за претворяване на различни произведения чрез средствата на словесно изпълнителското изкуство. Добра възможност да открием талантите в светогледа на децата.
Изисквания: няма
Област: Добрич, Община: Добрич, Населено място: Добрич
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 2 до 3 клас, Брой занимания: 4 на Седмица
Начална дата: 1.10.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 25.9.2016 г.