Клуб „Английски език – лесен и чудесен“

Описание: В процеса на обучение учениците ще придобият и усъвършенстват умения за четене, слушане с разбиране, ще развият речевите си умения и ще разширят лексикалния си запас по английски. Курсът предвижда много забавен и игрови подход при обучението.
Изисквания: ехнически изисквания: * за уроци от смесен тип (когато учениците са в класната стая, а учителят преподава от разстояние) - мултимедия, компютър, камера, микрофон и интернет връзка.
Област: Търговище, Община: Омуртаг, Населено място: Врани кон
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 66 на Година
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 19, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 11.10.2016 г.