Училищен вестник

Описание: Издаване на вестник ,занимаващ се изцяло с интересите , мнението и проблемите на ученика в училище.Вестникът ще бъде портал за литературни изяви , социално-обществени мероприятия , благотворителност и новини.
Изисквания:
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 72 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 11.10.2016 г.