Езиковеди

Описание: Учениците работят за наваксване на пропуски по български език:фокус върху граматичните правила и упражняване по правопис.Подобряване на комуникационните им умения и писменото им изразяване.
Изисквания: Учениците от 5 клас до 8 клас,които имат,изоставяне в знанията спрямо връстниците си,пишат с много правописни грешки,не умеят да се изразяват писмено.Имат желание да участват.
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: Хърлец
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 15.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 12, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.