Туризъм и здраве

Описание: Неформално обучение за здравословен начин на живот, чрез спорт и туризъм. Часовете ще се се провеждат на открито и в зала.
Изисквания:
Област: София (област), Община: Ботевград, Населено място: Ботевград
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 11.10.2016 г.