Плуване

Описание: Децата да се научат да плуват и да упражняват този спорт на територията на гр.Варна.
Изисквания: В район "Младост".
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 23, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.