Български език и литература

Описание: Учениците да повишат образователните си постижения и да разширят знанията си по български език и литература с помощта на интерактивни и иновативни методи.
Изисквания: Обучаващият да е специалист в областта.
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.