Английски език, италиански език, руски

Описание: Изучаване на езика чрез интерактивни игри.
Изисквания: Обучението да се извършва чрез иновативни/интерактивни методи.
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 7 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 30, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.