Да успеем по математика

Описание: За преодоляване на обучителни затруднения
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 15.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 9, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.