Математиката - трудна и лесна

Описание: Задълбочаване и разширяване на математикческите знания и учения на учениците с изявени интереси за повишаване на творческата им активност и нестандартно мислене.
Изисквания:
Област: София (град), Община: Столична, Населено място: София
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 17.10.2016 г., Крайна дата: 15.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 6, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.