шах

Описание: Развиване на логическото мислене.
Изисквания: Да се обучават от специалист в тази област.
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 6, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.