Народни танци

Описание: Изграждане на пластични умения у децата.
Изисквания: Занятията да се провеждат от хореограф.
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 1 до 6 клас, Брой занимания: 3 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 53, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.