Флора

Описание: флейтови ансамбли
Изисквания:
Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: Пловдив
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой занимания: на Седмица
Начална дата: 15.9.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 15, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.