Танцов спектакъл "Урок по танци"

Описание: Изграден е върху движения от модерни стилове, съвместно с български фолклорни мотиви.
Изисквания:
Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас
Продължителност на заниманието: 70 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 23, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.