Аеробика

Описание: Трениране и увеличаване силата, мощността, гъвкавостта и координираността чрез комплекс от физически упражнения изпълнявани на фона на музика. Укрепване и засилване на сърцето и белите дробове чрез ниско интензивно натоварване.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 1 до 7 клас, Брой занимания: 1 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.