МАТЕМАТИКА

Описание: Учениците да задълбочават и разширяват знанията си, чрез решаване на задачи с повишена трудност от сборници, списания и др. Учениците да развиват положителна нагласа и мотивация за придобиване на по-големи математически знания и умения.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 80 мин., Възраст от 5 до 10 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Наука, техника и технологии, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.