Театрално студио

Описание: Създаване на театрално студио, в което учениците да се отъждествяват с любими герои от театъра и литературата. Да откриват и развиват артистичните си заложби, да се потопят в колоритния свят на изкуството. Това ще провокира креативност, ще стимулира въображението, ще активира желание за себеизява, ще осмисли свободното врем.
Изисквания:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: Кърджали
Продължителност на заниманието: 120 мин., Възраст от 8 до 9 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.