Български език - правопис, граматика, пунктуация

Описание: Дейността ще помогне на учениците да усвоят нормите на българския книжовен език
Изисквания: Учениците да имат затруднения върху учебния материал по български език - правопис, правоговор, пунктуация.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.