Стъклопис

Описание: изграждане умения и знания в областта на изкуствата по специално в областта на СТЪКЛОПИСА и първоначални умения за стъклопис в училище.
Изисквания: изградени добри изобразителни умения
Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: Грохотно
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 8 клас, Брой занимания: 30 на Седмица
Начална дата: 10.10.2017 г., Крайна дата: 10.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: , Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.