Математиката не е тайна за мен

Описание: Целта на дейността е чрез решаване на различни видове математически задачи да се отстранят пропуски и затруднения, които учениците допускат при изучаване на материала за десети клас
Изисквания: Учениците да имат затруднения върху учебния материал по математика за десети клас.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 10 до 10 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.