Математиката и професията ми

Описание: Целта на заниманията е подготовка на учениците за представяне на ДЗИ и прилагането на математическите умения в различни професии.
Изисквания: Учениците да имат пропуски върху учебния материал по математика за единадесети клас.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 11 до 11 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.