Обичам да смятам

Описание: Целта на заниманията е учениците да затвърдят знания и умения за рационално решаване на различни видове математически задачи и по-добро овладяване на учебното съдържания по математика за девети клас.
Изисквания: Учениците за имат пропуски и затруднения върху учебното съдържания по математика за девети клас.
Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: Разлог
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 9 до 9 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 12.10.2016 г.