„Аз искам да знам“

Описание: Заниманията в клуб „Аз искам да знам“ имат за цел подпомагане, допълване и усъвършенстване на общообразователната подготовка на учениците по български език и литература, както усъвършенстване на познанията и уменията за прилагането им. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на българския език, който не е майчин. Постигане на положителни резултати на учениците и овладяване на трайни знания.
Изисквания: Класна стая с нагледни материали, проектор, занимателни тетрадки,книжки.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 10, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.