Занимателен български

Описание: Ограмотяване чрез четене, писане, упражнения и игри. Да се подпомогне успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояване на българския език, който не е майчин. Постигане на положителни промени на учениците и овладяване на трайни знания, умения и компетенции.
Изисквания: Класна стая с нагледни материали, проектор, занимателни тетрадки,книжки.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 7, Тематична област: Български език и литература, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.