Математика за всички

Описание: Преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по математика от учениците чрез повече практически упражнения
Изисквания: Учениците да имат пропуски в обучението по математика или да имат желание за допълнителни знания по математика от тези които се предлагат в задължителната подготовка.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой занимания: 80 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 6, Тематична област: Математика, Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.