Рицари на книгата

Описание: Развитие на уменията на участниците за възприемане, осмисляне на художествени текстове и разкриване на емоционалното им внушение; усъвършенстване на правоговорната им култура, развитие на комуникативните им умения, на читателските им интереси, на творческите им способности. Възпитание на приобщаване към общочовешките ценности, изграждане на самосъзнание за национална идентичност, както и формиране на отношение на толерантност към културната различност.
Изисквания: Учениците имат нужда да се потопят в света на книгите, да осмислят текстовете и да вникнат в същността на това, което им предлагат различните видове литературни текстове.
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: Клисура
Продължителност на заниманието: 45 мин., Възраст от 3 до 4 клас, Брой занимания: 70 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Изкуства и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.