Смесени бойни изкуства

Описание: Спортни дейности за самозащита
Изисквания: Подходящи за ученици от начален и прогимназиален етап
Област: Пловдив, Община: Марица, Населено място: Маноле
Продължителност на заниманието: 40 мин., Възраст от 3 до 8 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 30.6.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Тематична област: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Дата напубликуване: 5.10.2016 г.